Xedea, Ikuskera eta Baloreak

Xedea

 • Gizartean planteatuko diren erronkei aurre egiteko hezkuntza zerbitzu publikoa, kalitatezko heziketa akademiko eta pertsonala, inklusiboa eta eguneratua eskaintzea.

 • Gure ikasleen gaitasunak modu egokian garatzea, balio sozial egokiak barneratzea eta emaitza onak lortzea beren bizitza akademiko eta profesionalean.

 • Ikastetxean lan egiten duten pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bultzatzea.

 • Ikasle, irakasle zein langileak ikastetxearen parte sentitzea elkarbizitza eta lankidetza bultzatuz eta zentruari identitate propioa emanez.

 • Baztan, Malerreka eta Bortzirietarako eskaintza akademiko oso bat eskeintzea instalazio moderno eta ikastetxe gaurkotu batean.

Ikuskera

 • Gure ikasleen beharrak kontuan hartuz formakuntza prozesuak eguneratuak mantendu.
 • Zeharkako proiektuak bultzatu mintegi ezberdinen lankidetza eta metodologia berriak sustatuz.
 • Bizikidetza-maila ona eta hezitzailea bultzatu guraso ikasle eta irakasleak ikastetxeko proiektuetan integratuz.
 • Eleaniztasunari balioa eman bertako hizkuntzekin batera, atzerriko hizkuntzen erabilera landuz eta bultzatuz.
 • Aniztasunarekiko arreta eta hezkuntza inklusiboa bultzatu.
 • Instalazioak, ekipamendua, komunikazio bideak.
 • Gure inguruneko erakunde eta ikastetxeekin elkarlana eta koordinazioa bultzatu

Baloreak

 • Lanarekiko eta helburu pertsonalak lortzeko jakin mina, ardura, esfortzua, antolakuntza, autonomia, sormena eta erantzukizuna.
 • Ikasle bakoitzaren gaitasunen balioa.
 • Kritika eraikitzailea planteatzeko gaitasuna.
 • Pertsonen, materialen, ingurunearen, autoritate eta mugen errespetua.
 • Elkarbizitzaren balioa.
 • Genero berdintasuna eta identitate ezberdinen errespetua.
 • Euskara gure hizkuntza, gure kultura eta bereziki Bortzirietako ohiturekiko nahiz beste kulturekiko jarrera positiboa.