Transporte escolar

Horario y paradas de autobuses y taxis:

AUTOBUSAK:

  • Arantza: 7:55 etan

  • Igantzi: 8:05 ean

  • Etxalar: 7:55 etan

  • Lesaka: 8:10ean Lesaka 1

  • Lesaka: 8:05ean Lesaka 2
  • Baztan-Malerreka 

TAXIAK:

  • San Anton

  • Nabaz, Katazpegi eta Biurrana . (Taxiak: Kari Sagaldo eta Modesto Arraztoa)

  • Lizuniagatik: (Taxia: Xaruta).